menu
This Site is Only for Download Farsi Subtitles

دانلود زیرنویس فارسی The Wolf House 2018

The Wolf House 2018

جزئيات

مترجم

کسری کرباسی

فرمت زیرنویس

SRT

نسخه های هماهنگ

WEB

ژانر

انیمیشن - درام - ترسناک

امتیاز در imdb

7.5

امتياز زیرنویس

(1 رای)
دانلود 12.85 KB 153
No Pic
تاریخ انتشار: 2019-03-31 تاریخ بروز رسانی: 2019-03-31

 

La Casa Lobo

نمونه خطوط زیرنویس

خانه‌ات از چی درست شده؟

176
00:24:42,083 --> 00:24:47,499
.تنها راه درامان بودن، گوش‌کردن به حرف من است

177
00:27:01,458 --> 00:27:04,958
...این قصه‌ای‌ست به نام

178
00:27:05,958 --> 00:27:09,208
."سگ و خانه"

179
00:27:10,041 --> 00:27:14,249
.روزگاری سگی بود که در خانه‌ای زندگی می‌کرد

180
00:27:14,250 --> 00:27:16,790
.سگ خیلی بی‌تربیتی بود

181
00:27:16,791 --> 00:27:19,332
.چقدر بد بود

182
00:27:19,333 --> 00:27:23,666
،خانه به او می‌گفت
".سگ... مراقب رفتارت باش"

183
00:27:24,750 --> 00:27:26,875
".سگ... غذات رو بخور"

184
00:27:27,541 --> 00:27:30,874
.ولی سگ گوش نمی‌کرد

185
00:27:30,875 --> 00:27:34,083
.تمام‌ مدت پارس می‌کرد و گاز می‌گرفت

186
00:27:34,708 --> 00:27:38,915
،علیرغم همه‌ی این‌ها
.خانه با همه‌ی وجود دوستش داشت

187
00:27:38,916 --> 00:27:42,916
و این محافظتش می‌کرد در برابر تمام
.خطراتی که در جنگل دامن‌گیرش میشد

188
00:27:43,791 --> 00:27:47,915
خانه سگ را بیش از هر چیز
.در دنیا دوست داشت

اضافه کردن نظر

تازه کردن کد امنیتی