menu
This Site is Only for Download Farsi Subtitles

دانلود زیرنویس فارسی Fantastic Fungi 2019

Fantastic Fungi 2019

جزئيات

مترجم

Donnie Darko

فرمت زیرنویس

SRT

نسخه های هماهنگ

WEB

ژانر

مستند

امتیاز در imdb

7.7

امتياز زیرنویس

(1 رای)
دانلود 44.13 KB 26
No Pic
تاریخ انتشار: 2020-06-19 تاریخ بروز رسانی: 2020-06-19

 

نمونه خطوط زیرنویس

اما این توانایی برای تجزیه
چیزها، یک استعداد ذاتی است

121
00:08:26,040 --> 00:08:30,659
می توان از این
طریق برای کمک به خودمان بهره گرفت

122
00:08:30,660 --> 00:08:33,963
برای برخی از مشکلاتمان مانند آلودگی

123
00:08:35,340 --> 00:08:39,893
این فاسد کننده ها، می توانند هر
چیزی که طبیعی است را تجزیه کنند

124
00:08:40,760 --> 00:08:42,169
این همان کاری است که آنها انجام داده اند

125
00:08:42,170 --> 00:08:44,479
هر چیزی که بر پایه هیدروکربن باشد

126
00:08:44,480 --> 00:08:47,233
بنابراین شامل مواردی مانند نشت نفت است

127
00:08:48,220 --> 00:08:49,599
مشکلات آلاینده گی

128
00:08:49,600 --> 00:08:51,939
این حقیقت قارچ هاست

129
00:08:51,940 --> 00:08:54,929
من بخشی از این آزمایش بودم

130
00:08:54,930 --> 00:08:58,740
چهار لنگرگاه اشباع شده
با بنزین و سایر زباله های نفتی وجود داشت

131
00:08:58,790 --> 00:09:02,829
یکی از لنگرگاه ها کنترل شد، یکی با آنزیم ها آلوده زدایی شد

132
00:09:02,830 --> 00:09:05,359
یکی با باکتری ها
و لنگرگاه ما

133
00:09:05,360 --> 00:09:07,749
با هاگ قارچ تلقیح شد

134
00:09:07,750 --> 00:09:10,799
قارچ ها نفت را جذب می کنند

135
00:09:10,800 --> 00:09:13,619
این قارچها آنزیم هایی را
برای اکسید کننده ها تولید می کنند

136
00:09:13,620 --> 00:09:16,279
که پیوندهای هیدروژن و کربن را می شکنند

137
00:09:16,280 --> 00:09:17,160
اینها همان پیوندهایی هستند

اضافه کردن نظر

تازه کردن کد امنیتی